Catastrofy

THRASH ostrý jak valaška zaťatá v javore tam hore na hore v Devínskej Novej Vsi (Bratislava)!

Šunes 2005.