Kontakt

ProMusic s.r.o.

Sídlo:
A.Nográdyho 1376/3
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
E.P. Voljanského 9950/1
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Kontakty

MICHAL OČOVAN
michal@promusic.sk
M: +421 948 881 090
TOMÁŠ KRŠŇÁK
tomas@promusic.sk
M: +421 908 987 556
 
 

Informácie o spoločnosti

ProMusic s.r.o.

Sídlo:
A.Nográdyho 1376/3
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
E.P. Voljanského 9950/1
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 47 701 196
DIČ: 2 024 060 654
IČ DPH: SK2 024 060 654
IBAN: SK04 0900 0000 0050 6677 5143
Sme platcami DPH.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo vloźky: 27917/S